ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு வேலை இல்லை

2013, 2014, 2017 ஆண்டுகளில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு வேலை இல்லை!

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு வேலை இல்லை; அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

See More