ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு பற்றிய அறிவிப்பு 2018

TNTET 2018 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான அறிவிப்பு எப்போது?

TNTET 2018 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான அறிவிப்பு எப்போது?

See More
கணினி ஆசிரியர்களுக்கு TRB 2018 தேர்வு எப்போது

கணினி ஆசிரியர்களுக்கு TRB 2018 தேர்வு எப்போது? – RTI Letter Reply

கணினி ஆசிரியர்களுக்கு TRB 2018 தேர்வு எப்போது? – RTI Letter Reply

See More
TNTET ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு மூலமாக பணி நியமனத்தில் SENIORITY முறை பின்பற்றப்படுமா

TNTET | ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு மூலமாக பணி நியமனத்தில் SENIORITY முறை பின்பற்றப்படுமா?

TNTET | ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு மூலமாக பணி நியமனத்தில் SENIORITY முறை பின்பற்றப்படுமா?

See More
TNTET Paper 2 2018 Syllabus Download PDF - tntet-net-in

TNTET Paper 2 – TNTET 2018 Syllabus Download PDF – TRB TET 2018

TNTET Paper 2 – TNTET 2018 Syllabus Download PDF – TRB TET 2018 TAMIL NADU TEACHER ELIGIBLITY TEST (TNTET) – 2018 TEACHER ELIGIBILITY TEST SYLLABUS PAPER – 2   CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY   TAMIL   ENGLISH   MATHEMATICS AND SCIENCE   SOCIAL SCIENCE TN TET Syllabus 2018 – Paper 2 CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY […]

See More
TNTET 2018 Syllabus - TRB TET 2018 - tamil - english - maths

TNTET Paper 1 TAMIL|ENGLISH|MATHEMATICS Syllabus – TNTET 2018 Syllabus – TRB TET 2018

TNTET Paper 1 TAMIL|ENGLISH|MATHEMATICS Syllabus – TNTET 2018 TAMIL NADU TEACHER ELIGIBLITY TEST (TNTET) – 2018 TEACHER ELIGIBILITY TEST SYLLABUS PAPER – I TAMIL ENGLISH MATHEMATICS ENVIRONMENTAL STUDIES AND SCIENCE   TN TET Syllabus 2018 – Paper 1 Tamil Download PDF File : TAMIL CLICK HERE TO DOWNLOAD   TN TET Syllabus 2018 – Paper […]

See More
TNTET 2018 Syllabus - TRB TET 2018 - tntet-netin

TNTET Paper 1(CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY) – TNTET 2018 Syllabus – TRB TET 2018

TAMIL NADU TEACHER ELIGIBLITY TEST (TNTET) – 2018   TEACHER ELIGIBILITY TEST SYLLABUS PAPER – I CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY   (i) Child Development and Pedagogy (Relevant to Age Group 6 – 11) Part (A): Child Development Unit-I: The Children’s Profile at the Beginning of Primary Education—Physical and Cognitive. Trends in physical growth—Hormonal influences on […]

See More
TNTET Paper 2 - TNTET 2018 Syllabus - tntet-net-in

TNTET Paper 2 – TNTET 2018 Syllabus – TRB TET 2018

TEACHER ELIGIBILITY TEST SYLLABUS PAPER – 2 TNTET 2018 Syllabus includes various topics covered. TNTET is conducted in two steps i.e. Prelims Exam & Mains, so syllabus for both the exam also differs. TNTET 2018 Paper 2 Exam Pattern includes Tamil, English, Child Development & Pedagogy, Maths & Science, Social Science.   TNTET 2018 Paper […]

See More
TNTET Paper 1- TNTET 2018 Syllabus - tntet-net-in

TNTET Paper 1- TNTET 2018 Syllabus – TRB TET 2018

TNTET Paper 1- TNTET 2018 Syllabus – TRB TET 2018   TEACHER ELIGIBILITY TEST SYLLABUS PAPER – I TNTET 2018 Syllabus includes various topics covered. TNTET is conducted in two steps i.e. Prelims Exam & Mains, so syllabus for both the exam also differs. TNTET 2018 Preliminary Exam Pattern involves topics like Child Development & […]

See More
TNTET 2018 Exam Pattern - tntet-net-in

TNTET 2018 Exam Pattern – TRB TET 2018

TNTET 2018 Exam Pattern – TRB TET 2018   TNTET 2018 Exam Pattern conducts in two stages. Both the tests will be of 3 hours and total 150 questions will be asked, respectively. For every right answer, 1 mark will be awarded while no negative marking will be provided for any wrong answer. The tntet […]

See More
How to Apply for TNTET 2018 Exam - tntet-net-in

How to Apply for TNTET 2018 Exam?

How to Apply for TNTET 2018 Exam?   Step to Apply TNTET 2018 Exam : 1. Visit the TRB Official Site i.e. trb.tn.nic.in   2. Search Current Recruitments section   3.Click on the link showing notification for Tamil Nadu Teachers Eligibility Test (TNTET) – 2018   4. Click Now Apply Online Option   5. Fill […]

See More